Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Niniejszym udzielają Państwo zgody spółce David Sport Harrachov s.r.o. z siedzibą pod adresem 512 46 Harrachov 222 IČ [REGON]: 28380746, wpisanej do Rejestru publicznego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Wydział C, pod numerem 137493 (zwanej dalej „Administratorem”), zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. [Dz.U.], o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”), na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Pozostałe dane są opcjonalne.

Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail muszą zostać przetworzone w celu wykorzystania korzyści związanych z rejestracją. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania rejestracji. Jeśli rejestracja zostanie zakończona, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia stosunku, ale nie dłużej niż 60 dni.

2. Powyższą zgodę można unieważnić w dowolnym momencie po zalogowaniu się na konto użytkownika i naciśnięciu „Przesłać żądanie” usunięcia konta lub wysyłając e-mail na adres info@davidsport.cz

3. Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest przez Administratora, jednak dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby Administratora przez następujących wykonawców:

dostawcy usług IT

przewoźnicy zewnętrzni (DPD Polska, Poczta Czeska itp.)

dostawcy rozwiązań płatności internetowych

4. Spółka nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do kraju trzeciego, organizacji międzynarodowej lub podmiotów innych niż wymienione powyżej.

5. Prosimy o pamiętanie, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

odwołania zgody w dowolnym momencie,

domagania się od nas informacji na temat tego, jakie dane osobowe są przetwarzane,

domagania się od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,

domagania się dostępu do tych danych oraz ich aktualizacji lub poprawki,

domagania się od nas usunięcia tych danych osobowych,

w razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie dotrzymywania obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z nami lub z Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych.