REGUALMIN SKLEPU

Niniejsze warunki dotyczą i mają zastosowanie w sklepie internetowym prowadzonym przez  DAVID SPORT Harrachov Ltd. od 1.01.2014.

 

1. WARUNKI OGÓLNE

 Niniejsze warunki dotyczą zasad zakupów  w sklepie internetowym  www.davidsport.pl oraz określają i wyjaśniają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. W przypadkach,  

które nie są objęte niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy nr  89/2012 Sb., Kodeksu  cywilnego. Jeśli stroną jest konsument zamawiający relacje, które nie są 

regulowane przez niniejsze warunki, są regulowane wg Ustawy  Ochrony Konsumentów nr 634/1992 Sb.

 

1.1 Definicje Pojęć 

INFORMACJE O WARUNKACH ZAMÓWIEŃ I UMÓW

1.2 Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i informacji w formularzu zamówienia. Sprzedawca, wszelkimi środkami porozumiewania na odległość natychmiast potwierdza odbiór zamówienia. W związku z tym, Kupujący zobowiązany jest prawidłowo i kompletnie wypełnić dokładny adres e-mail, na który ma otrzymać potwierdzenie.

 1.3 Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że ​ jest zaznajomiony z tymi warunkami i zgadza się z nimi. Kupujący jest odpowiednio informowany o tych zasadach i warunkach przed złożeniem zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi i zachowania ich w celach informacyjnych. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy. Umowa zawierana jest w języku czeskim, chyba że istnieją  szczególne okoliczności, w imieniu sprzedawcy lub konsumenta, umowy mogą być zawierane w dwóch językach zrozumiałych dla obu stron. Zawarta umowa jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej przez okres jednego roku dla jego skutecznej realizacji i nie jest dostępne dla osób trzecich. Konsument ma do niej dostęp, jednak tylko w przypadku uprzedniego utworzenia konta w sklepie internetowym. Informacje na temat poszczególnych etapów technicznych oraz procesu składania zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy w naszym sklepie internetowym są jasne, a kupujący ma możliwość sprawdzenia i ewentualnie skorygowania zamówienia przed jego wysłaniem. Te warunki są wyświetlane na stronach naszego sklepu internetowego, który pozwala nabywcy do archiwizacji i odtwarzania ich. Kupujący nie staje się właścicielem zamówionego towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. Jednak ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w trakcie przejmowania towaru.

 

WARUNKI

 1.4 Sposób płatności 

a) Płatność za pobraniem w Czechach 

b) Płatność za pobraniem poza granicą Czech( możliwe jest tylko na Słowacji) 

W przypadku  płatności przy odbiorze kwota musi być zapłacona  przez kupującego w momencie dostawy firmie spedycyjnej w momencie odbioru przesyłki.

 c) Płatność przelewem: Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierający niezbędne szczegóły płatności (numer konta, symbol zmienny i wymaganą kwotę do zapłaty). Po otrzymaniu pieniędzy na konto sprzedającego, towar zostaje wysyłany.Wszystkie ceny podawane są dla każdego produktu. Dodatkowo do ceny towaru, kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę za dostawę.

 Koszt wysyłki w Republice Czeskiej:

•  150 CZK:  przy zakupie towarów o łącznej wartości 0 - do 4990 CZK 

• Koszt wysyłki przy zakupie towarów o łącznej wartości 5.000 CZK jest BEZPŁATNY. 

Koszt wysyłki do Republiki Słowackiej wynosi 400 CZK. 

Koszt wysyłki do innych krajów jest regulowany cennikiem Poczty Czeskiej.

 

1.5 Sposób dostawy. Możesz wybrać jedną  z następujących opcji:

 • Dostawa na terenie Republiki Czeskiej: Poczta Czeska – paczka do rąk własnych. To ekspresowa dostawa Poczty Czeskiej, dostarczona  w ciągu 1-2 dni od zlecenia wysyłki. 

• Dostaw w Czechach: poprzez DPD (PPL). Jest to standardowa wysyłka za pośrednictwem firmy DPD / PPL Czech, paczka zostaje dostarczona w ciągu 1-3 dni od zlecenia wysyłki.

• Dostawa na Słowację: Poczta Czeska - czas realizacji wysyłki wynosi około 3 do 5 dni roboczych.

• Wysyłka do innych krajów: Poczta Czeska - Czas dostawy wynosi około 3 -7 dni roboczych od zlecenia wysyłki, towary są wysyłane po otrzymaniu płatności. 

• Po zleceniu wysyłkii, kupujący jest informowany poprzez e-mail, że towary zostały przekazane do Poczty Czeskiej. 

• Odbiór osobisty jest możliwy w sklepach: Arcade Špindl, Bedřichov 22, 543 51 Szpindlerowy Młyn i Harrachov 222, 512 46 Harrachov, nie później niż 3 dni od daty otrzymania zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru, gdy dotrze on pod podany wcześniej adres. W związku z tym kupujący zobowiązany jest podać prawidłowy i pełny adres do korespondencji na dostawę zamówionego towaru. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłacenia pełnej kwoty wartości przesyłki. Kupujący zostanie powiadomiony o pełnej cenie z góry, jeszcze przed potwierdzeniem realizacji zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przesyłki,  czy opakowanie jest nienaruszone i czy przesyłka nie wykazuje wyraźnych śladów uszkodzenia. Jeśli kupujący  zauważy, że przesyłka jest uszkodzona,  nie jest zobowiązany do odbioru przesyłki. W takim wypadku Kupujący spisuje protokół szkody z przewoźnikiem. Natychmiast po tym,  Kupujący zawiadomi sprzedawcę, że towar został uszkodzony podczas wysyłki.

 1.6 Koszty i termin dostawy 

Wszystkie ceny podawane są dla każdego produktu. Dodatkowo do ceny towaru, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki (patrz Sposób płatności).Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów. Jeżeli towary są dostępne u dostawcy w długim terminie, sprzedający poinformuje kupującego o tym i zaproponuje zmianę zamówienia lub jego anulowanie. Jeśli w tym przypadku płatność została dokonana  z góry, sprzedający zwróci  kupującemu wartość zamówienia w pełnej wysokości na konto w ciągu 7 dni i anuluje umowę. Termin dostawy jest indywidualny dla każdej pozycji.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy

 2.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli towary nie są już produkowane i dostarczane lub koszt towarów znacznie się zmienił. W przypadku odstąpienia przez sprzedającego, kupujący zostanie natychmiast poinformowany. Jeżeli towary zostały opłacone z góry, sprzedawca zwróci kupującemu pełną wartość zamówienia bez zbędnej zwłoki, ewentualnie strony mogą uzgodnić inną formę zwrotu. W przypadku zwrotu kosztów, sprzedawca zaleca kupującemu podanie numeru konta (szybszą opcja zwrotu). Jeśli kupujący nie posiada konta w banku, pieniądze zostaną zwrócone przekazem pocztowym w ciągu czterech tygodni. Zwrot pieniędzy na konto odbędzie się w ciągu dwóch tygodni.

 2.2 Zgodnie z ust 1829. 1 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca umożliwia konsumentomodstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia konsekwencji. Jeżeli konsument zdecyduje się skorzystać z tego prawa musi wysłać  sprzedającemu zawiadomienie o rezygnacji przed upływem tego terminu (Dokonuję tego w formie pisemnej, ponieważ jest to łatwiejsze do zweryfikowania, a umowa może być legalnie anulowana). Ponadto, kupujący powinien zwrócić towar do sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, kompletnym (w tym akcesoria, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, itp ..), należy to zrobić w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy oraz z załączonym dowodem zakupu (lub innym dokumentem poświadczającym zakup produktu). Kupujący może również odstąpić od umowy przed wysyłką towarów wysyłając zawiadomienie na  e-mail:  info@davidsport.cz. Do odstąpienia od umowy, konsument może skorzystać z wzoru formularza na stronie naszego sklepu internetowego TUTAJ.

 W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu (przesyłki) towarów. Jest to zgodne z postanowieniami § 1820 ust 1 punkt. g).Jeżeli konsument odstąpi od umowy, sprzedający jest zobowiązany zwrócić wszelkie 

płatności otrzymane od klienta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, poniesionych w wyniku sposobu dostawy wybranego przez klienta, który jest inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez sprzedającego). Odbywa się to bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca otrzyma zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. Sprzedający wykorzystuje tę samą metodę zwrotu płatności, gdy konsument skorzystał z transakcji pocztowej, chyba, że wyraźnie uzgodniono inaczej i jeśli nie spowoduje to dodatkowych kosztów poniesionych przez sprzedającego. Sprzedawca zwróci płatności po otrzymaniu zwracanego towaru lub po tym jak konsument wcześniej wykaże, że towary zostały odesłany.

 POWIADOMIENIA

 Każdy towar posiada etykietę (metkę). Zalecamy zachowanie etykiet przytwierdzonych na stałe do odzieży. Jeśli etykieta nie jest podłączona, w razie zwrotu towarów, sprzedawca może żądać odpowiedniej rekompensaty finansowej. W przypadku gdy zwracany  towar będzie niekompletny, widocznie lub lekko uszkodzony, będziemy żądać odszkodowania (w praktyce odbywa się to poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty ze zwracanej kwoty zakupu). Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bez poniesienia konsekwencji w tym przypadku nie ma na to wpływu w żaden sposób.

 2.3 W przypadku odstąpienia przez konsumenta, konsument zobowiązany jest do zwrotu wszystkiego, co zawierała umowa (również zwrotu towarów, które obejmowały bonusy). Konsument powinien odpowiednio zapakować towar do transportu tak by zabezpieczyć go przed uszkodzeniem. Jeżeli konsument nie spełnia tych warunków, sprzedawca może pomniejszyć kwotę zwracanej kwoty wartość zwróconych towarów o wartość poniesionej szkody. W  żaden sposób nie narusza to praw klienta, który ma prawo do odstąpienia bez ponoszenia konsekwencji. Koszt odesłania towaru pokrywa konsument; Dlatego metoda za pobraniem nie jest możliwa.

2.4 Sprzedający i Kupujący może wyrazić zgodę, aby anulować umowę, jeśli towary nie zostały jeszcze zlecone do wysłania. Jeżeli towary zostały opłacone z góry, sprzedawca zwróci pełną kwotę towarów na konto kupującego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy odwołania.

 

3. Informacje z zakresu, warunków i zasad odpowiedzialności od wadliwego wykonania (reklamacji).

Niniejsze warunki dotyczą odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta za wady sprzedanego towaru. Są one uregulowane w Kodeksie Cywilnym, a zwłaszcza w ustawie o ochronie konsumentów. Wobec Kupującego (nie konsumenta), odpowiedzialność sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3.1 Wady przy przyjmowaniu towaru

 Kupujący jest zobowiązany do kontroli towarów podczas odbioru i sprawdzenia jego właściwości i ilości. Sprzedawca zapewnia kupującego, że towar nie zawiera wad. W przypadku wystąpienia usterki w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był już wadliwy podczas 

odbioru. Jeżeli towar jest uszkodzony przy odbiorze, konsument może żądać nowych towaru bez wad. Jeśli wada dotyczy tylko części towarów, konsument może żądać tylko części zamiennych; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Kupujący ma prawo do wymiany towaru na nowy, lub wymiany części w przypadku wad nienaprawialnych lub jeśli produkt zawiera więcej niż jedną wadę co uniemożliwia prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. Konsument może żądać uzasadnionej zniżki, jeśli  nie chce odstąpić od umowy, wymiany towaru na nowy, wymiany części lub naprawy. Konsument ma prawo do odpowiedniej zniżki, jeżeli sprzedawca nie jest w stanie zapewnić nowego towaru bez wad, wymiany lub naprawy części, albo jeżeli sprzedawca nie naprawi towarów w ustalonym terminie.

 3.2 Odpowiedzialność za wady po odbiorze towarów przez konsumenta

Kupujący ma prawo zareklamować wady, które wystąpiły w trakcie dwudziestu czterech miesięcy od daty otrzymania towaru. Jeżeli kupujący żąda informacji na temat postępowania reklamacyjnego, sprzedawca przekazuje mu je w formie pisemnej.Jeśli jest to wada, która narusza umowę, kupujący ma prawo do:

a) usunięcia wady poprzez wymianę towaru na nowy bez wad lub dostarczenia brakujących części / elementów

 b) usunięcia wady poprzez naprawę

 c) odpowiedniej zniżki od ceny zakupy, lub

d) anulowania umowy zakupy

 Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia sprzedawcy, który wariant wybiera, w momencie zgłaszania reklamacji lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu reklamacji. Sprzedawca nie może zmienić opcji wybranej przez nabywcę. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli nabywca wnioskuje o naprawę wad, które nie nadają się do naprawy.Jeśli sprzedawca nie zdoła usunąć wad w ustalonym terminie lub zawiadomić kupującego  o niemożliwości usunięcia wady, kupujący może ubiegać się o odpowiednią zniżkę od ceny nabycia towaru lub odstąpić od umowy. W przypadku jeśli kupujący nie wybrał żadnej opcji w czasie, gdy miał do tego prawo, powyższe nie jest naruszeniem umowy.

Jeśli wada nieznacznie narusza zasady umowy, kupujący ma prawo do odpowiedniej  zniżki od ceny zakupu  lub żądania usunięcia wady.Do czasu, gdy  kupujący nie zgłasza prawa do zniżki od ceny zakupu lub odstępuje od umowy, Sprzedający może dostarczyć brakujących części, lub wyeliminować wady. Sprzedawca może usunąć inne wady poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy; Opcja ta nie może powodować kupującemu dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów. Jeśli sprzedawca nie usunie wady w ustalonym  czasie lub odmawia usunięcia wady, nabywca ma prawo żądać odpowiedniej zniżki od ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wybranej opcję bez zgody sprzedającego.

Gdy kupujący otrzyma nowy (wymieniony) towar jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu towaru pierwotnego. Koszt pokrywa kupujący.

 Adres Działu Reklamacji podany jest powyżej.

 Sprzedający rozpatruje reklamacje natychmiast, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie dotyczy przypadków, gdy towary wadliwe wymagają oceny eksperckiej. Roszczenia, w tym usunięcie wad powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, 

w terminie 30 dni od roszczenia, chyba że sprzedawca i konsument zgodzi się na dłuższy okres czasu. Po upływie tego czasu uznaje się naruszenie warunków umowy.

 

4.PRYWATNOŚĆ 

 Dane osobowe klientów (w tym imię, nazwisko, adres, telefon i kontakt e-mail) trzymane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawa o ochronie danych osobowych nr  101/2000 Sb., Z późniejszymi zmianami i Regulaminu.

Wszystkie dane otrzymane od kupujących, są wyłącznie używane wewnętrznie przez sprzedawcę w sklepie internetowym (do realizacji zamówień) i nie są ujawniane osobom trzecim. Wyjątkiem są przewoźnicy, którzy potrzebują minimum danych osobowych dla sprawnej dostawy towarów do klientów i banków, którzy bierą udział w realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów są w pełni chronione przed nadużyciami. 

 Przechowywane dane  nie są udostępniane osobom trzecim. Wysyłając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych(nazwa, adres) w bazie danych sprzedawcy. Nawet po pomyślnym zakończeniu umowy, dane mogą

być wykorzystywane do oferowania transakcji lub usługi od sprzedawcy, aż do chwili, gdy Zamawiający nie zgadza się z tym i o swoim sprzeciwie zawiadomi sprzedawcę pisemnie. 

 Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz wszelkich innych praw do danych.

 

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w sklepie internetowym i jest wiążący dla wszystkich zamówień złożonych w trakcie tego dnia, jak i później. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków. Jeśli nowa wersja warunków handlowych

 

Ogólne warunki handlowe korzystania z bonów podarunkowych z możliwością doładowania


1. Bony podarunkowe można zrealizować we wszystkich naszych sklepach oraz w sklepie
internetowym www.davidsport.cz. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej www.davidsport.cz/obchodni-podminky.html.
2. Bony podarunkowe mają nieograniczoną ważność. W przypadku zgubienia lub zniszczenia
bonu nie ma możliwości wypłaty gotówki ani zwrotu pieniędzy.
3. Bony podarunkowe są zazwyczaj aktywowane w ciągu 24 godzin od zakupu.
4. W przypadku korzystania z bonu w naszym sklepie internetowym, bon musi zostać
wykorzystany w pełnej wartości.
5. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia w sklepie internetowym, na który został
wykorzystany bon podarunkowy, pieniądze zostaną zwrócone na Twoje konto.
6. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w naszych sklepach, pieniądze zostaną
zwrócone na poczet bonu podarunkowego.
7. Bony podarunkowe nie mogą być wykorzystane po realizacji zamówienia. Bony nie mogą
być wymieniane lub blokowane.

Szukać: ""

0 szt.
Košík: 0,00 PLN
0 szt.
Oblíbené